Är ni intresserade av de spännande marknaderna i Östeuropa och forna Sovjetunionen?

Detta är mångfacetterad region, med flera ”nya” länder som befinner sig i en snabb omvandling. Modernisering av industri och samhälle, liksom rejält ökad privatkonsumtion, ger höga tillväxttal många år framöver. Här finns stora affärsmöjligheter, men också speciella svårigheter. Heinz Sjogren Consulting erbjuder kompetens, erfarenhet och ett brett kontaktnät, så att ni kan få hjälp med att…

  • Få igång/öka exporten
  • Hitta nya kunder, leverantörer eller återförsäljare
  • Säkra betalningar och hitta finansieringslösningar
  • Öppna upp nya, lovande marknader
  • Höja kompetensen om marknaderna österut
  • Undvika fallgropar och dyrköpta misstag
  • Granska och förstå kunder, partners och förvärvsobjekt
  • Få hjälp med förhandling och kontraktsskrivning på ryska
  • Etablera försäljningskontor eller dotterbolag i öst
  • Få hjälp med problemlösning

Vad är det här? / What is this? / Что это?

Med bas i Sverige, och med ett stort nätverk av kontakter på olika nivåer i de flesta av länderna i f.d. Sovjetunionen, har Heinz Sjogren Consulting goda möjligheter att bistå i alla typer av ärenden som rör affärer mellan Öst och Väst. Stor erfarenhet från många branscher finns. I många av länderna står dessutom våra engagerade, lokala representanter redo att hjälpa till – i flera fall t.o.m. på svenska.

Framtiden börjar nu!

Based in Sweden, with an extensive network of contacts at all levels in most of the countries in the former Soviet Union, having a vast experience from many sectors of the economy, Heinz Sjogren Consulting is well-positioned to assist in all matters concerning business between East and West. In many of the countries our committed local representatives - in many cases Swedish-speaking - are ready to assist you!

The future starts now!

Шведская консалтинговая компания Heinz Sjogren Consulting обладает значительной сетью контактов в большинстве стран бывшего Советского Союза, а также в Швеции и других Скандинавских странах. Помимо этого компания имеет огромный опыт работы во многих различных отраслях экономики. Это дает нам широкие возможности оказывать Вам помощь в любых вопросах, касающихся деловых отношений между странами Западной Европы и бывшего Советского Союза. Во многих из этих стран мы имеем локальных представителей, которые всегда заинтересованы оказать Вам помощь и содействие. Наши представители говорят на нескольких языках, многие из них в том числе и на шведском.

Будущее начинается сегодня!